Tamir Onarım Bakım

Epoksi Uygulanacak Beton Zemindeki Çatlaklar, Tamir Metotları, “Crack Bridging” ve Dilatasyon Derzlerinin Onarımı