Derz Açma.Kesme,Dolgusu

Beton kristalize dokulu bir yapı malzemesidir. Betonunun içinde bulunan bir çok farklı kimyasal madde su ile reaksiyona girerek toz halden katı hale dönüşür. Bu reaksiyon süresi içinde ve bu sürecin tamamlanmasından sonra beton, bir çok fiziki ve kimyasal etkilere maruz kalır. Bu etkilerin doğal sonucu olarak da yapısından gerilmeler ve çekmeler oluşur.

Derz açma uygulaması, betonun gerek kendi iç yapısından kaynaklanan gerekse dışarıdan gelen yüklerin dağıtılması, sistemin rahatlaması ve betonarme yapının uzun süre işlevini yerine getirebilmesi için yapılması gereken bir uygulamadır. Özellikle geniş alanlarda yapılan zemin betonunun tek parça halinde olması, kendi ağırlığı ve üzerine gelecek ağırlıkların, sistemi zorlaması sonucu gerilmeler ve çekmeler zaten kaçınılmaz hale gelir. Bundan dolayı derz açma işlemi mutlaka yapılmalıdır. Bu amaçla yapılan derzin derinliği, uygulanan beton tabakanın kalınlığının en az 1/3 kadar olmalıdır.